Druten

Oppervlakte
37.71 km²

Inwoners
18.210 (gemeente Druten)

Organisatiebureaus
2

Concurrentie
9.105 inwoners per organisatiebureau

afbeelding organisatiebureau